Në qendrat e administrimit zgjedhor ka nisur mbërritja e materialeve zgjedhore. Më pas kryhet shpërndarja në qendrat e votimit.

Këto janë zgjedhjet e nënta për pushtetin vendor në këto 33 vite demokraci.

-3,650,550 shtetas shqiptarë me të drejtë vote;

-122,545 zgjedhës votojnë për herë të parë;

-5,212 është numri i qendrave të votimit;

-92 komisione zonale të administrimit Zgjedhor (KZAZ).

– 3 janë bashki ku do të ketë votim elektronik Elbasan, Kamëz dhe Vorë.

– Rreth 500 vëzhgues- peshën me të madhe OSBE-Odihr.

Zgjedhje Lokale ne Shqipëri janë mbajtur:

1992

1996

2001

2003

2007

2011

2015

2019

2023