Elia Zarahia dhe Princ Leka kanë pasur seancën gjyqësore për zgjidhjen e martesës, pas gati 7 vitesh.

Seanca është shtyrë, për shkak se nuk ka qenë i pranishëm Princ Leka.

Më herët u pa aktorja Elia Zaharia, e cila doli nga ambientet e Gjykatës.