partneri i vajzës së Mira Konçit dhe Shpëtim Saraçit