Mirashi ka punuar në shoqatën e fëmijëve të ngujuar në Poliçan si transportues me makinën e tij personale duke mos u shpërblyer për periudhën gjatë punës së tij. Si do të zgjidhet ky problem që i ka sjellë shqetësime dhe në familje Mirashit?

Drita: Si të mbaj unë përgjegjësi që nuk ka marrë Mirashi lekët e naftës?

Eni Çobani: Po a ishit ju përgjegjëse ju lutem?