Ju shpjegojmë kur duhet dhe kur nuk duhet të kryeni marrëdhënie me ish-in:

Arsyet pse duhet të shkosh:

1-I mungoni njëri-tjetrit dhe dëshironi që intimiteti t’ju sqarojë a keni akoma ndjenja për njëri-tjetrin.
2-Akoma e pëlqeni njëri-tjetrin dhe dëshironi marrëdhënie pa ato komplikime, të cilat i keni pasur kur keni qenë në lidhje.
3-Të dy jeni akoma të vetëm dhe asgjë nuk ju pengon të shkoni në krevat.

Arsyet pse nuk duhet të shkosh:

1-Ju shpresoni që do të pajtoheni, ndërkaq ai ju bën të qartë se pajtimi nuk mund të ndodhë.
2-Vështirë se do të mund të gjeni dikë nëse akoma nuk i keni ndërprerë marrëdhëniet me ish-in.
3-Marrëdhënia intime nuk duhet t’ju bëjë të harroni arsyen pse u ndatë.