Instituti i Statistikave raportoi se 40 për qind e banesave në pallate në territorin e Shqipërisë janë të pabanuara. Shifra e dalë nga censusi i përgjithshëm i popullsisë dhe banesave konfirmon edhe një herë shqetësimin e dyfishtë për shpopullimin e vendit, por edhe deformimin e madh në sektorin e ndërtimit.

Censusi 2023 ka numëruar 1 milionë e 82 mijë banesa të zakonshme me 2023.

Nga numri gjithsej i banesave të zakonshme, në momentin e censit rezultuan 726.325 (67,1 për qind) banesa të banuara, duke vlerësuar 32,9 për qind banesave zakonshme të pabanuara.

Shkalla e banesave të zakonshme të pabanuara varionte nga 24,3 për qind për banesat pjesërisht të veçuara në 39,4 për qind për banesat në pallate, shtëpitë individuale dhe ato në rend tarracor ishin përkatësisht secila 29,2 dhe 29,8 përqind.

Krahasuar me censusin e fundit, atë të vitit 2011 përqindja e banesave bosh thuajse është dyfishuar duke dëshmuar se gjithë rritja e ndërtimit këto kohë nuk ka shkuar për të akomoduar më shumë njerëz në banesa, por thjesht në rritjen e stokut të tyre dhe krijimin e qyteteve fantazmë anembanë vendit.