Marrëdhëniet me diferencën e moshës zakonisht i referohen një diference moshe prej të paktën 10 vjetësh midis partnerëve.

Në përgjithësi, burrat janë shumë më të gatshëm të marrin në konsideratë gratë që janë dukshëm më të reja. Meqenëse burrat nuk kanë një orë riprodhuese aq të rreptë, ata mund të kenë fëmijë më vonë në jetë.

Historikisht, kjo i ka bërë gratë më të hapura ndaj marrëdhënieve me burra të moshuar, pasi ato nuk duhet të shqetësohen për fertilitetin e burrave.

Burrat e moshuar gjithashtu priren të kenë më shumë burime monetare për shkak të moshës dhe përvojës së tyre, gjë që mund të jetë më tërheqëse për gratë kur mendojnë se si duan të mbështesin fëmijët e tyre të mundshëm.

Por sa diferencë moshe është në rregull në një marrëdhënie?

Sipas rregullit të artë: “Gjysma e moshës tuaj plus shtatë”

Një rregull i përgjithshëm i pohuar shpesh për të përcaktuar nëse një ndryshim në moshë është i pranueshëm nga shoqëria, thotë se një person nuk duhet kurrë të takohet me dikë, mosha e të cilit është më pak se gjysma e moshës së tij plus shtatë vjet.