Një studim amerikan i realizuar ne 48 shtete te ndryshme ka treguar se mosha 30 vjeçare është ajo kur femrat tradhtojnë me shume.

Por pse pikërisht ne këtë moshe?

Sigurisht që për shkak të “ores biologjike” rrotullohet me shpejt ne këtë moshe. Nga ana tjetër fertiliteti nuk është ne maje, por zonjat “lulëzojnë” nga ana intime.

Studimi tregon edhe ndryshimet kulturore qe lidhen me tradhtinë.

Ne Azi përshembull ku ka me shume meshkuj se femra, përqindja e tradhtisë është shume më e ulet sesa ney vëndet perëndimore.