Nëse punoni në distancë, ky studim mund t’ju ndihmojë të gjeni vendet më të mira se ku të punoni.

Global Remote Work Index 2023 klasifikon 108 vende në bazë të asaj që ofrojnë si destinacione për punën në distancë. Shqipëria renditet në vendin e 51.

Indeksi mat katër fusha kryesore që përcaktojnë cilësinë e punës në distancë: siguria kibernetike, ekonomia, infrastruktura dhe siguria sociale – duke përfshirë edhe sigurinë nga kriminaliteti dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut.

Global Remote Work Index 2023, i publikuar nga organizata e sigurisë NordLayer, bazohet në të dhëna nga burime të besueshme dhe të njohura, si Kombet e Bashkuara dhe World Economic Forum.

Europa kryeson në punën në distancë

Vendet e Europës së Veriut kryesojnë në Global Remote Work Index 2023.

Dhjetë vendet e para të klasifikimit janë: Danimarka, Holanda, Gjermania, Spanja, Suedia, Portugalia, Estonia, Lituania, Irlanda dhe Sllovakia.

Sipas autorëve, vendet europiane përfaqësojnë pjesën më të madhe të 50% të indeksit global të punës në distancë.

Tre vendet e para në Indeksin global të punës në distancë për vitin 2023

Pikat e forta të Danimarkës për punonjësit në distancë janë cilësia e internetit, përfshirja sociale dhe sistemi shëndetësor.

Në Holandë, stabiliteti ekonomik është një tjetër avantazh për punën në distancë. Kjo vjen, kryesisht, për shkak të “tërheqjes si destinacion turistik dhe përdorimit të gjerë të anglishtes” – thonë autorët.

Gjermania ofron një ekuilibër të mirë mes kostos dhe cilësisë së jetesës, ku shërbimi i internetit ka çmimin më ekonomik në botë – sipas Global Remote Work Index 2023.